Privacy Policy

Situl nostru este http://dentalest.ro noi suntem Dentalest SRL firma in domeniul stomatologic cu punct de lucru in strada Ilarie Chendi 8, 545400, mun.Sighisoara, jud.Mures, Romania

GDPR 2018

1)Incepand cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulament” sau „GDPR”);
2)scopul acestui Regulament este cresterea nivelului de protectie a datelor personale, precum si cresterea transparentei in prelucrarea acestora de catre operatori de date cu caracter personal;
3) Dentalest SRL – în calitate de firma care poate achizitiona date cu caracter personal , cu punct de lucru in strada Ilarie Chendi 8, 545400, mun.Sighisoara, jud.Mures, Romania, vă transmite prezenta:

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE BAZE DE DATE A PACIENTULUI

Datele cu caracter personal pe care DENTALEST SRL le prelucrează sunt(Daca trimise pe calea de email): adresa de e-mail si alte eventuale personale comunicate prin voința celor care ne contactează, tot prin calea email sau telefon.

Prelucrăre datele personale va fi doar în scop legitim, precum de exemplu informatii privind servici care prestam.

Vă asigurăm că nu vom utiliza datele pe care ni le-ați pus la dispoziție, decât și numai în condițiile prevăzute în Politica principală de protecție a datelor cu caracter personal în DENTALEST SRL, precum și în legislația aplicabilă.

Vă asigurăm că datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate în alte scopuri, decât cel declarat, nu vor fi comunicate de DENTALEST SRL către alte entități și nu vor fi deținute pentru o perioada care depășește 3 ani calculat de la data prezentei notificări .

Vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita oricând drepturile prevazute de noua lege prin următoarele modalități:

· trimițând o cerere în acest sens la sediul DENTALEST SRL din mun. Sighisoara, str. Mihai Viteazu 32 ap.9, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”.

· prin mesaj transmis la adresa de e-mail: info at dentalest.ro
· sunând la numărul de telefon: +40 751544856.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi:

· dreptul de a obține din partea DENTALEST SRL o confirmare că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces la acestea („dreptul de acces”);

· dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete („dreptul la rectificare”);

· dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

· dreptul de a obține restricționarea prelucrării („dreptul la restricționarea prelucrării”);

· dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar („dreptul de opozitie”);

· dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

cabinet stomatologic Follow us RSS